JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

 Ovaj sajt pripremila je Srpska Montesori asocijacija, Beograd, prvo Montesori društvo u Srbiji koje promoviše originalnu Montesori pedagogiju i Montesori metod i organizuje kvalitetnu edukaciju neophodnu za pravilan rad na primeni autentičnih Montesori programa. Sajt je izvor informacija za roditelje i stručnjake zainteresovane da saznaju kako se dete pravilno razvija od rodjenja do 3 godine, kako izgleda Montesori program za bebe i decu do 3 godine i  kako prepoznati prave Montesori jasle - zajednicu male dece.  

Beba se radja sa potencijalom da stekne veštine i usvoji znanja koja će joj biti potrebna tokom života. Kako da se kreće, govori, ponaša, beba ne zna, već uči. Pravovremeno učenje preduslov je normalnog razvoja. Ali da bi se ostvarilo, potrebna je stimulacija od najranijeg uzrasta.

Briga o detetu do treće godine pre svega je usmerena na fizičke potrebe, koje su svakako veoma važne. Podjednaku pažnju potrebno je posvetiti i mentalnim potrebama deteta od najranijeg uzrasta. Savremena istraživanja pokazuju ono što je u Montesori pedagogiji poznato odavno - da se tokom prve tri godine formiraju osnove ličnosti - ne samo dobre navike, već i način komunikacije sa drugima, način na koji se izražavaju potrebe, kako se uči, i kognitivne sposobnosti kao što je pažnja, koncentracija, mišljenje, zatim istrajnost i upornost. Ove osobine se kasnije dogradjuju a menjaju teško. Da li će se razviti na vreme zavisi od okruženja. Ukoliko je okruženje deteta ispunjeno ljubavlju, prihvatanjem, podsticajno i bogato, pozitivni emocionalni, socijalni i intelektualni obrasci koje dete tada izgradi čine osnovu za zdravu ličnost i kasnije tokom života. U suprotnom, razvijaju se negativni obrasci ponašanja i osobine koje se kasnije teško ili uopšte ne ispravljaju.

Ukoliko se dete do treće godine razvijalo u podsticajnoj sredini i imalo na raspolaganju korisne aktivnosti kod kuće i u Montesori jaslama, krajem ovog perioda postaje samostalno, poseduje ravnotežu, koordinirane i graciozne pokrete, ruka se već priprema za pisanje, poseduje bogat rečnik i  sposobnost da se precizno izrazi i pozitivno ostvaruje komunikaciju, naučilo je da živi u mešovitoj grupi dece, da saradjuje, pomaže i saoseća. Spremno je za sledeći period razvoja, od 3 do 6 godina, tokom koga je priroda uredila usavršavanje postojećih i razvijanje novih znanja i veština, kao i za školski period.

Pogledajte o periodu razvoja od 3 do 6 godina ovde.

Pogledajte o periodu razvoja od 6 do 12 godina ovde.